Opłaty za usługi Kancelarii Doradztwa Podatkowego s± indywidualnie ustalane
z każdym klientem, w zależno¶ci od zakresu zlecenia i rodzaju współpracy.

Ceny uzależnione s± m.in. od:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilo¶ci przetwarzanych dokumentów.
designed by Szczudło